Chính Sách Bảo Mật

chungcutnrthenosta.com cam kết sẽ bảo mật tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và liên quan đến việc thực hiện giao dịch cho thuê, hoặc đăng ký chỗ ở cho thuê. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin người dùng trong thời gian theo yêu cầu của pháp luật hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Ngoài ra, người dùng, thành viên hoặc khách hàng của chungcutnrthenosta.com có ​​thể truy cập trang web và trình duyệt mà không cần phải cung cấp bất kỳ chi tiết cá nhân nào. Tại thời điểm đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai cho đến khi bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin khách hàng chỉ được sử dụng trong việc quản lý và kinh doanh của website, cũng như cung cấp cho các bên liên kết với công ty. Ngoài ra, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng để biết các đánh giá, ý kiến ​​và quan điểm của họ về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hoặc các sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được cung cấp. ra mắt. Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được chia sẻ với các công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của khách hàng hoặc để sử dụng cho các mục đích liên quan.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp các dịch vụ phù hợp, đảm bảo rằng việc thanh toán hoặc thanh toán tại trung tâm sẽ được bảo mật; phục vụ hỗ trợ hệ thống chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng, chăm sóc và tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng.

Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ.

Người dùng có thể trực tiếp truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua trang web chungcutnrthenosta.com bằng cách đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký và chỉnh sửa thông tin, dữ liệu cá nhân của mình.

Việc đăng nhập có thể được thực hiện trên máy tính, điện thoại hoặc các công cụ khác có quyền truy cập vào trang web.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho các mục đích thương mại phù hợp của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp để đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn, chính xác và bí mật của thông tin mà người dùng cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng các bên thứ ba cũng sẽ bảo mật thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Thông tin cá nhân, thông tin riêng tư của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bí mật.

Chúng tôi thiết lập phần mềm thu thập và lưu trữ thông tin riêng biệt và chỉ được thực hiện bởi hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân, thông tin riêng tư của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.